PORTFOLIO

In 2018 wordt de nieuwe Stichting Welzijn Molenlanden opgericht. Het bestuur stelt het beleid vast, vervult de werkgeversrol voor de coördinator en houdt toezicht op de gang van zaken binnen de stichting. Verbinden en vernieuwen staan centraal in de organisatie ontwikkeling.

 • opdrachtgever (toekomstige) gemeente Molenlanden
 • Periode vanaf april 2018

In een serie gezondheidstafels haalt BrabantAdvies input op voor de bestuursperiode 2019-2023 van provincie Noord-Brabant. Elke gezondheidstafel heeft een ander thema: van samen leven tot technologie, platteland en ziekenhuis. Als procesbegeleider heb ik een rol in de voorbereiding, uitvoering en evaluatie van de gezondheidstafels.

 • opdrachtgever BrabantAdvies
 • Periode maart 2018 - juni 2018

Als projectleider geef ik vorm en uitvoering aan het programma Samen voor Gezond in de regio Hoeksche Waard. Ik geef leiding aan een team van adviseurs publieke gezondheid, stimuleer de doorontwikkeling van een nieuwe werkwijze die vertrekt vanuit lokale behoeften en initiatieven en werk aan verbeterde samenwerking met gemeenten, onderwijs, zorg en welzijn.

 • opdrachtgever Dienst Gezondheid en Jeugd, Zuid-Holland Zuid
 • Periode november 2017 - februari 2018

In opdracht van de gemeente Rijen en Dongen heb ik interviews afgenomen bij inwoners die ervaring hebben met jeugdhulp. De ervaringen van kinderen, jeugd en ouders dienen als input voor het gemeentelijk jeugdbeleid.

 • opdrachtgever gemeenten Rijen en Dongen
 • Periode oktober 2017

Vanaf maart 2017 maak ik deel uit van isupport, het nieuwste gezondheidsnetwerk van Nederland. Waarom? Het antwoord is simpel: omdat je samen verder komt dan alleen. isupport is een netwerk van tijdelijk inzetbare gezondheidsprofessionals die, met stevige back up van iresearch, ondersteuning bieden bij projecten en vraagstukken op het terrein van gezondheid. Meer info op www.iresearch.nl/isupport.

 • opdrachtgevers iresearch/isupport
 • Periode vanaf maart 2017

Betere gezondheid, voldoende veerkracht, meer kansen. Daar zet GGD Zuid-Holland Zuid zich voor in. De teams publieke gezondheid werken lokaal samen met gemeenten, partners en inwoners om leefstijl en leefomgeving te verbeteren. Als interim projectleider publieke gezondheid doe ik dit samen met mijn adviseurs in de regio Alblasserwaard - Vijfheerenlanden.

 • opdrachtgever Dienst Gezondheid & Jeugd
 • Periode januari 2017 - november 2017

Voor verschillende opdrachtgevers in het sociale domein heb ik in 2016 gesprekken met groepen begeleid, interviews afgenomen en workshops gegeven. Zo heb ik een sessie begeleid waarin ouders hun ervaringen met jeugdzorg deelden met ambtenaren en wethouders, meerdere groepsgesprekken over de nieuwe werkwijze in de jeugdzorg gefaciliteerd en een workshop gegeven over de jeugdprofessional van je dromen.

 • opdrachtgevers gemeente Dongen, gemeente Rijen, Samenwerkende Jeugdzorg, Specialisten Midden-Brabant, Innovatienetwerk Jeugd regio Hart van Brabant.
 • Periode 2016

Vanaf januari 2016 geef ik als projectleider vorm aan het gezondheidsprogramma Samen voor Gezond in de Hoeksche Waard. Het programma richt zich op het bevorderen van de gezondheid van de inwoners van vijf gemeenten in Zuid-Holland Zuid. Het gaat onder andere om het versterken van mentale weerbaarheid, het stimuleren van een gezonde leefstijl en het bevorderen van eigen kracht en vitaliteit. Er ligt een veranderopgave in de werkwijze; nieuw gevormde dedicated teams sluiten aan bij behoeften van gemeenten, werken integraal en dicht bij de burger.

 • opdrachtgever Dienst Gezondheid en Jeugd Zuid-Holland Zuid
 • Periode januari 2016 - december 2016

In opdracht van de Dienst Gezondheid en Jeugd Zuid-Holland Zuid heb ik tijdelijk de projectleiding van het uitvoeringsprogramma Prenatale Voorlichting op me genomen. Nederlandse gemeenten dragen sinds 2012 een wettelijke verantwoordelijkheid bij het organiseren van prenatale voorlichting. De 17 gemeenten in Zuid-Holland Zuid hebben besloten tot een regionale aanpak onder coördinatie van de Dienst Gezondheid en Jeugd. Het uitvoeringsprogramma richt zich op voorlichting voor alle zwangeren en verbeterde samenwerking tussen netwerkpartners.

 • opdrachtgever Dienst Gezondheid en Jeugd Zuid-Holland Zuid
 • Periode september 2015 - december 2015

Vanaf begin 2015 bied ik individuele coaching gericht op het ontdekken van jouw droom en de weg er naar toe. Tijdens een intensieve drie uur durende sessie ontdek je wat je echt wil bereiken, wat je daarvan weerhoudt en welke stappen nodig zijn om je dromen te realiseren. Aan het eind van de sessie loop je met jouw personal roadmap naar buiten: je weet hoe je het aan gaat pakken en wie je daarbij kan helpen. Meer info over “your personal roadmap” en de methode vind je hier

 • opdrachtgever verschillende particulieren
 • Periode vanaf januari 2015

In opdracht van negen gemeenten in de regio West-Brabant Oost ben ik als kwartiermaker aan de slag gegaan met de organisatie van een regionaal multidisciplinair jeugd-adviesteam. Het adviesteam, dat uit verschillende specialisten bestaat, biedt ondersteuning aan generalistenteams (CJG, sociaal wijkteam) en aan het onderwijs wanneer problematiek en aanpak daarvan niet helder zijn. In dialoog met ouders en kind en op basis van een integrale blik vindt besluitvorming plaats over de inzet van (specialistische) hulp. De werkwijze zoals ontwikkeld, zet ouders en kinderen in the lead, focust op hun krachten en de mogelijkheden in hun netwerk.

 • opdrachtgever Gemeenten West-Brabant Oost
 • Periode april 2014 - september 2014

Ik ben (mede)initiatiefnemer en Co-director van het Brabantse TED event voor jongeren. TEDxYouth@Brabantlaan biedt jongeren die werk hebben gemaakt van hun dromen een podium om hun verhaal en ideeën te delen. Deze verhalen laten zien welke potentie er in jeugd schuilt, ze inspireren en zetten jongeren (en volwassenen) in beweging om hun talenten te benutten en ontwikkelen. Het event – dat tot stand komt in coproductie met jongeren – brengt intersectoraal duurzame verbindingen tot stand, waardoor kennis en sociaal kapitaal worden gedeeld en kansen voor jeugd gecreëerd.

 • opdrachtgever Eigen initiatief
 • Periode juni 2011 - heden

Binnen het project one stop shop is bij CJG Breda een werkwijze ontwikkeld om specialisten snel en op maat in te vliegen als generalist en gezin geen antwoord weten op vragen als “wat is er aan de hand en welke hulp is nodig?”. Het project heeft geleid tot vlotte inzet van passende zorg voor gezinnen en een omslag in denken en doen bij professionals: kind en gezin centraal, focus op mogelijkheden, de generalist in een coördinerende rol en de specialist ten dienste van het systeem.

 • opdrachtgever CJG Breda
 • Periode juni 2013 - maart 2014

In samenwerking met Roos Sohier heb ik de eerste Bossche Changemaker Challenge georganiseerd: een podium waar jongeren uit de gemeente Den Bosch hun ideeën pitchen waarbij zij de kracht van de stad kunnen gebruiken. Andersom legt de gemeente Den Bosch uitdagingen voor waarbij zij de frisse blik en innovatiekracht van jonge changemakers nodig heeft. De Challenge is de start van een expeditie op zoek naar nieuwe manieren van samenwerken mét jongeren voor een ondernemende, sociale en zorgzame stad.

Het uitgebreide verslag vind je hier

 • opdrachtgever Gemeente Den Bosch
 • Periode september 2014

In samenwerking met Roos Sohier en in coproductie met Groupmapping heb ik een bijeenkomst georganiseerd waarin jongeren en ondernemers de uitdaging aan zijn gegaan om samen antwoorden te vinden op eigentijdse vraagstukken. In het provinciehuis pitchten bedrijven als GBO, PamGene, CM , het Solar team van de TUe en de Universiteit van Tilburg hun future challenge voor een groep young changemakers. In een creatieve dialoog verkenden zij de vraagstukken, tilden het uit de box en genereerden zij nieuwe ideeën.

 • opdrachtgever Eigen initiatief
 • Periode april 2014

De wereld barst van mooie verhalen die erom schreeuwen gedeeld te worden. Dat is waar Roos Sohier en ik in geloven. Met deze boodschap waren wij aanwezig bij het MeeMaakEvent in Rosmalen. Het event werd georganiseerd door Vuur&Vlam voor het onderwijssamenwerkings-verband Passage. In onze workshop gaven we leraren een kijk op de kracht van verhalen, maakten we hen bewust van hun invloed en gingen we op zoek naar verhalen die bij hen leven.

 • opdrachtgever Vuur & Vlam
 • Periode maart 2014