OVER MIJ

Marielle Hornstra

Ik sta open naar de wereld om mij heen, ben voortdurend in beweging en mateloos nieuwsgierig.
Een onderwijs- en ontwikkelingspsycholoog in de ban van het brede maatschappelijke spectrum.
Geboeid door mensen, hun drive, wat hen raakt en hun potentieel.
Ik denk los van bestaande kaders, zie verbanden en mogelijkheden.
Gedreven om te kijken naar hoe we het beste uit elkaar en onze omgeving kunnen halen.
Ik geef ruimte en vertrouwen, creëer duurzame verbinding en zoek nieuwe wegen om gezamenlijk waarde te creëren.


Ik zie potentie in individuen, organisaties en communities. Ik breng mensen bij elkaar en motiveer om projectmatig samen te werken en activiteiten uit te voeren die nodig zijn om resultaten te bereiken. Samen komen professionals (en burgers) tot nieuwe inzichten en werkwijzen. Niet ik, maar zij zijn het die verandering in gang zetten en borgen. Mijn rol daarin is afwisselend die van coach, leider en adviseur. Zonder de stip op de horizon uit het oog te verliezen, maak ik flexibel gebruik van wat ik onderweg tegen kom. Betrouwbaar, betrokken en helder in communicatie. Ik nodig uit tot het delen van kennis en vaardigheden en werk graag in gezamenlijkheid aan het bereiken van een doel of droom.


Mijn interesse gaat uit naar al wat zich af speelt in het sociale domein. Daar waar mensen samen leven en werken. Waar behoefte is aan nieuwe manieren van omgaan met elkaar of werkprocessen om verandering vragen.